Celulit je nakopičena maščoba , zaradi nje koža izgubi čvrstost ter napetost.

Zdravje

Za celulit sodobno življenje ponuja številne rešitve z številnimi različnimi učinki. Pri izbiri rešitev se kaže tudi naš osebni značaj ter naše sposobnosti. Aktivni in sposobni ljudje si za celulit izoblikujejo osebni pristop, ki upošteva njihove telesne značilnosti in posebnosti, urnik, profesionalne aktivnosti, prostočasne aktivnosti ter razne druge dejavnike. Iščejo pa preproste in učinkovite rešitve. Zavedajo se, da je celulit odvečno maščobno tkivo. Iz prakse vedo, da se maščobe najbolje porabijo z njihovim kurjenjem. Ta proces najbolj učinkovito izvaja zdrava prehrana, optimalna količina vode ali druge ustrezne tekočine, redna vadba ter na splošno preusmeritev na naravne in zdravju prijazne izdelke in storitve. Prehod je velikokrat težaven zaradi rutine, ki nam postavlja nevidne ovire.

Celulit ne bomo mogli odpraviti, če ne bomo imeli ustrezno količino gibalne aktivnosti. Človeški možgani pa so sposobni človeka preslepiti pri iskanju ugodja, zato ob odločitvi za gibalne aktivnosti hitro najdejo bolj udobno rešitev. Proizvedenih izgovorov je praktično toliko, kolikor je ljudi s to aktivnostjo. Če želimo odpraviti celulit z gibanjem, moramo torej gibati skladno z občutki, priporočili in navodili. Občutki so gibanje po našem nareku, priporočila in navodila pa gibanje po nareku ostalih oseb, največkrat strokovnjakov in dobrih referenc. Na predpisan dan moramo torej preprosto oddelati predpisano količino in kakovost gibanja, sicer za celulit nismo naredili nič pametnega, koristnega in omembe vrednega. S premagovanjem miselnih ovir si dodatno utrjujemo značaj ter postanemo bolj odločni, kar lahko s pridom izkoristimo tudi na profesionalnem področju ter številnih drugih področjih. Za dosego cilja bomo pripravljeni storit več, premagati bomo znali prej na videz nepremagljive ovire ter ne bomo zgolj nemočno čakali, da okolica naredi za nas koristne, učinkovite in zaželene spremembe na raznih področjih.

Celulit je sodobna težava, ki kaže na potrebnost obsežnih sprememb v življenju in vsakdanjiku.

Več

 

Similar Posts: