Raziskujmo preteklost

Zanimivosti

Arheologija raziskuje ostaline preteklosti. To so lahko tako velike piramide in drugi podobni spomeniki kot tudi drobni vsakdanji predmeti, ki so odkriti pri takšnih in drugačnih izkopih, na katerih temelji arheologija. Lahko gre naključne najdbe, vedno pogosteje pa se že vnaprej predvidi, kje naj bi se lahko skrivalo kaj zanimivega. Arheologija je namreč veda, ki na osnovi obstoječih najdb zariše sliko določenega obdobja v zgodovini. Vse našteto nas uči o preteklosti in hkrati pripoveduje tudi o tem, kje bi lahko bila območja, zanimiva za raziskovanje. Arheologija je tako pomembna veda, brez katere bi o preteklosti vedeli veliko manj, kot vemo danes.

Izkopi kanalizacije in gradnja hiš

Arheološke raziskave in izkopavanja so pogosto vezane na različna večja gradbena dela. Arheologija namreč sledi preteklosti odkriva pod zemljo, kjer se nahaja ogromno zanimivega. To velja še posebej za določena zaščitena območja. Tudi zakon določa, da je ob kakršnih koli večjih gradbenih posegih na teh območjih treba pridobiti posebno soglasje ter opraviti raziskave s sondiranjem terena. Danes se tako manj pogosto dogaja, da zanimive predmete najdejo različni gradbeni in drugi mojstri, saj večino zanimivih območij najprej temeljito prekopljejo prav arheologi.

Tako naj bi bilo vsaj v teoriji, v praksi pa ni čisto tako. Čeprav arheologija temelji na izkopavanjih, pa so ta na vrsti šele v drugi fazi, ko se z nekaterimi drugi metodami potrdi, da je območje zanimivo za raziskovanje. Kljub temu, da je v Sloveniji veliko zanimivih najdišč in območij, se še pogosteje zgodi, da s sondiranjem terena ob izvajanju predhodnih raziskav arheologi ne odkrijejo kaj pretirano pomembnega. To pomeni, da se na tistem območju lahko nemoteno gradi nove stavbe, saj z gradnjo ne bomo uničili starejših ostalin.

Arheologija je pomembna veda

Ker je arheologija tista, s pomočjo katere lahko največ izvemo o preteklosti ter najdemo tudi dokaze za določene teoretične predpostavke, je zelo pomembna veda. Arheologija namreč odkriva materialne dokaze, ki so otipljivi in resnični. Arheologija je namenjena ne le njihovim izkopavanjem, ampak predvsem raziskovanju: podrobni analizi različnih izkopanin. Prav zato so arheološke raziskave tako zelo pomembne, saj se nikoli ne ve, kje nas čaka kakšna pomembna najdba, ki bo spremenila naš pogled na preteklost in zgodovino.

Similar Posts: