Višje globe za prehitre in opite voznike

Finance Zanimivosti

Preprosteje do registrskih tablic in redkeje na tehnične preglede – Še naprej »popust« pri takojšnjem plačilu globe. Novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki ga je državni zbor sprejel prejšnji teden, bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, toda uporabljati ga bomo začeli šele v začetku prihodnjega leta. Včeraj so nekaj najpomembnejših novosti predstavili na tiskovni konferenci notranjega ministrstva.

Po novem bodo višje sankcije za prometne prekrške v skladu z določili novega zakona o prekrških. Glede na to, da so bili v preteklosti prekrški kar dve tretjini zadev pri sodnikih za prekrške, je bilo sprejetje novega zakona o varnosti cestnega prometa nujen pogoj za uresničitev ciljev, opredeljenih z novim prekrškovnim pravom. Višji policijski inšpektor, je med razlogi za povišanje glob za prometne kršitve izpostavil vsaj dva. V zakonu o prekrških se je spodnja meja kazni dvignila s pet na deset tisoč tolarjev, zato je bilo treba temu primerno zvišati tudi najnižje globe.

Za najhujše kršitve, kot so prekoračitev hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro, je poleg globe določeno še prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, enako velja za vožnjo pod vplivom alkohola nad 1,5 grama alkohola na kilogram krvi oziroma 0,71 grama alkohola na liter izdihanega zraka. Višje sankcije so predpisane tudi za povzročitelje prometnih nesreč, razen nesreč z neznatno nevarnostjo.

I Want Your Money
I Want Your Money (Photo credit: Wikipedia)

Temelj novega zakona naj bi bili poleg starega načela zaupanja še načeli defenzivne vožnje in pomoči šibkejšim v prometu. Delno so razširili pooblastila redarjem. Tako bodo nadzirali t. i. mirujoči promet in zagotavljali varstvo cest in njihovega okolja. To med drugim pomeni, da bodo pregledovali in skrbeli, da bodo, denimo, z različnih gradbišč na glavne ceste pripeljala čista vozila.

Similar Posts: